วิธีการใส่ชุดยูคาตะด้วยตนเอง

วิธีการใส่ชุดยูคาตะด้วยตนเองสำหรับผู้ชาย

วิดีโอ(8:58)
ชนิดของโอบิ (ผ้าคาดเอว) การผูกโอบิรูปหอย การผูกแบบเรียววะ รูปภาพวิดีโอ(0:19)
การเตรียมตัวก่อนใส่ชุดยูคาตะ สิ่งที่ต้องใช้(ยูคาตะ คะคุโอบิ เชือกมัดเหนือสะโพก เสื้อกล้ามชั้นในของกิโมโน กางเกงชั้นในของกิโมโน ผ้าขนหนู รองเท้าเกะตะ เฮะโคะโอบิ)
การเตรียมโอบิ เชือกมัดเหนือสะโพก
ชื่อเรียกส่วนต่าง ๆ ของโอบิ
รูปภาพวิดีโอ(0:59)
เริ่มใส่ชุด วิธีสอดแขนเสื้อ
วิธีจัดให้ชุดอยู่กลางหลัง
วิธีจัดตำแหน่งแขนเสื้อ
การจัดชุดด้านหน้า
รูปภาพวิดีโอ(1:48)
วิธีการมัดเชือกเหนือสะโพก การพับเชือกมัดเหนือสะโพกเฉียงขึ้นมา
วิธีการมัดเชื้อกเหนือสะโพกให้แน่น
รูปภาพวิดีโอ(1:16)
การผูกโอบิรูปหอย วิธีการทำให้เป็นวง
วิธีการผูกปม
วิธีการจัดปมผูก
การจัดรอยต่อช่วงบนช่วงล่างของชุดให้เรียบร้อย
รูปภาพวิดีโอ(3:08)
การผูกแบบเรียววะ วิธีการผูกแบบเรียววะ รูปภาพวิดีโอ(0:46)
เมื่อใส่เสร็จสิ้น รูปภาพวิดีโอ(0:33)
©Bunka Fashion Research Institute・Joint Research Center for Fashion and Clothing Culture-20014
:"The education program for the cultural folklore and for the transmission of “Kimono” culture"