วิธีการใส่ชุดยูคาตะด้วยตนเอง

วิธีการใส่ชุดยูคาตะด้วยตนเองสำหรับผู้หญิง

วิดีโอ(30:04)
ชนิดของโอบิ (ผ้าคาดเอว)
การผูกโอบิแบบบุงโคะ,การผูกโอบิแบบ“Ichi moji musubi”,
การผูกโอบิแบบปล่อยชายหนึ่งข้าง“Kata nagashi”,
การผูกโอบิแบบผีเสื้อ“Chou musubi”,
การผูกโอบิแบบผีเสื้อประยุกต์ “Chou muzubi no henka musubi”
รูปภาพวีดีโอ(0:29)
การเตรียมตัวก่อนใส่ชุดยูคาตะ สิ่งที่ต้องใช้(ยูคาตะ ฮันฮาบะโอบิ เชือกมัดเหนือสะโพก 2 เส้น ผ้ารองโอบิ ชุดชั้นในของกิโมโน รองเท้าเกะตะ)
การเตรียม โอบิ ผ้ารองโอบิ เชือกมัดเหนือสะโพก
เชื่อเรียกส่วนต่าง ๆ ของฮันฮาบะโอบิ
รูปภาพวีดีโอ(0:58)
เริ่มใส่ชุด วิธีสอดแขนเสื้อ
วิธีจัดให้ชุดอยู่กลางหลัง
วิธีจัดตำแหน่งแขนเสื้อ
วิธีดึงชายชุดขึ้น
รูปภาพวีดีโอ(1:54)
การจัดชุดด้านหน้า ข้อควรระวังในการจัดชุดด้านหน้า รูปภาพวีดีโอ(0:13)
เชือกมัดเหนือสะโพก วิธีการมัดเชือกเหนือสะโพก รูปภาพวีดีโอ(2:00)
การพับชุดขึ้นมาเพื่อกำหนดความยาวของชุด วิธีการพับชุดขึ้นมาเพื่อกำหนดความยาวของชุด รูปภาพวีดีโอ(1:28)
การใช้เชือกผ้าเพื่อตรึงชุดที่พับขึ้นมา การใช้เชือกผ้าเพื่อตรึงชุดที่พับขึ้นมา รูปภาพวีดีโอ(1:00)
เข็มขัดรัดเอว การตรึงส่วนที่พับขึ้นมาด้วยเข็มขัดรัดเอว รูปภาพวีดีโอ(1:06)
การผูกผ้ารองโอบิ วีธีการพันผ้ารองโอบิ รูปภาพวีดีโอ(2:30)
การจัดผ้ารองโอบิหลังผูก การจัดตะเข็บ จัดช่องใต้รักแร้ รูปภาพวีดีโอ(0:40)
วิธีการจัดคอเสื้อด้านหน้า ด้านหลัง ข้อควรระวังในการจัดคอเสื้อด้านหน้า ด้านหลัง รูปภาพวีดีโอ(0:37)
การผูกโอบิแบบบุงโคะ1 รูปภาพวีดีโอ(1:50)
การผูกโอบิแบบบุงโคะ2 รูปภาพวีดีโอ(1:15)
การผูกโอบิแบบบุงโคะ3 การจัดความเรียบร้อยทั้งตัว
เมื่อใส่เสร็จสิ้น
รูปภาพวีดีโอ(1:50)
การผูกโอบิแบบ“Ichi moji musubi” รูปภาพวีดีโอ(0:08)
การผูกโอบิแบบปล่อยชายหนึ่งข้าง“Kata nagashi” วิธีการผูก รูปภาพวีดีโอ(2:29)
การผูกโอบิแบบผีเสื้อ“Chou musubi” วิธีการผูก รูปภาพวีดีโอ(2:28)
การผูกโอบิแบบผีเสื้อประยุกต์ “Chou muzubi no henka musubi” วิธีการผูก รูปภาพวีดีโอ(2:23)
©Bunka Fashion Research Institute・Joint Research Center for Fashion and Clothing Culture-20014
:"The education program for the cultural folklore and for the transmission of “Kimono” culture"